Atelier en Zorgboerderij Inner-Art
Atelier

Atelier

Logo-Atelier

VOORSTELLEN

Gera Hoogendoorn-Verhoef, natuurgeneeskundige, heeft jaren praktijk gevoerd op het gebied van Fytotherapie, Irisdiagnose, algehele Reflexologie en Orthomoleculaire voeding. Op een moment koos zij ervoor om middels het woord mensen te helpen in hun proces van lichamelijke en geestelijke gezondheid. Omdat een bepaalde geestelijke houding, overtuiging of onwetendheid de basis is van aard en mate van lichamelijke gezondheid of ziekte wil Gera bijdragen in verdieping van inzicht. Dit kan de weg van allerlei lijden drastisch verkorten, of zelfs voorkomen, waar de ziel sterk is en haar doel en afkomst begrijpt. De algemeen Christelijke leer, zoals deze ooit bedoeld is (maar helaas nogal eens is verworden tot allerlei dogma’s, automatisme en verkeerde voorstelling van zaken) en zoals deze in b.v. het werk van Jakob Lorber door God zelf is teruggegeven aan de mensheid, ongebonden aan rituelen of bepaalde genootschappen, is voor Gera het belangrijkste uitgangspunt voor haarzelf, haar gezin en de wijze van hulpverlening.

Ook via het (mandala) tekenen hielp zij mensen op weg om meer inzicht in hun persoonlijkheid en het leven in zijn algemeen te ontwikkelen.

Atelier Inner-Art is een plaats waar mensen elkaar ontmoeten om middels gesprek, lezingen, workshops of zondagochtend diensten, inzicht in geestelijke zaken en hun verbanden met het materiële te vergroten.

Ook runt zij samen met haar man en dochters de Zorgboerderij, waar cliënten uit allerlei doelgroepen terecht kunnen voor dagbesteding.

Via haar website uitlegvoorjou (link onderaan deze pagina), boeken en artikelen, hoopt zij het nodige bij te dragen in het bewustwordingsproces van de mens, met als doel meer (geestelijke) gezondheid en vrede te helpen ontstaan.

MANDALA

Tekeningen zeggen iets over de gemoedsgesteldheid van de tekenaar. Immers, de hand voert (onbewust of bewust) uit wat de aard van de geest op dat moment wil of doet voelen. De geest is hier het innerlijke, het karakter van de mens, de ziel. De mens kan los van zijn denken het meer innerlijke, wezenlijke naar boven laten borrelen en de ruimte geven door gehoor te geven aan deze impulsen. In de psychologie wordt deze wetenschap al heel lang benut.

Intuïtief tekenen is een wijze van tekenen waarbij ontspanning, openheid en gevoel van veiligheid het mogelijk maken om meer contact te maken met de zuivere Geest (van God, de Liefde, Levensbron die alle kennis en waarheid in zich heeft) en die iedere mensenziel bij zich draagt. Zij het dikwijls onopgemerkt, niet gewaardeerd, verwaarloosd of genegeerd. Het verstand en dat wat de mens aan overtuigingen, ervaringen en impulsen vanuit het lichaam heeft, zullen meer naar de achtergrond verdwijnen waardoor de diepere gevoelens beter naar waarde kunnen worden geschat. Het ‘gewoon maar’ volgen van de impuls – zonder de controle van het verstand die zou oordelen –  doet een bepaalde lijn, vorm, symboliek, kleur verschijnen die je kunt ‘vertalen’ waardoor geestelijke dingen je duidelijker worden.

Door het  tekenen van bijvoorbeeld mandala’s kunnen diepe, essentiële geestelijke zaken bekend worden, waardoor er hulp ontstaat bij het verwerven van inzicht in de eigen persoonlijkheid en wijze van het in het leven staan. Ook problemen, oorzaken kunnen op deze wijze gevonden worden en verwerkt.

De docent begeleidt op integere wijze met liefdevol respect het proces van de cliënt. Geen enkele vorm van dwang en opdringen van mening dient aan de orde te zijn. Er dient geen enkele vorm van eigenbelang mee te spelen. Immers, er kan dan ook geen contact mogelijk zijn met de Bron die dieper, juist inzicht mogelijk maakt. Openstaan voor geestelijk onzuivere impulsen en misleiding zou dan mogelijk zijn.

Mandala-tekenen kan een verrijking zijn in iemands proces van ontwikkeling. In workshops kan er aan de hand van verschillende opdrachten gewerkt worden aan een bepaald thema.

Het mandala-tekenen kan ook op meer eenvoudige, ontspannende creatieve wijze beleefd worden in b.v. een groep die dit doel zoekt. Gera is docent en begeleider. Groep workshops worden niet in een programma aangeboden, deze zijn wel aan te vragen voor uw groep.

INNER-ART - BEWUSTWORDING

Inner-Art is in 1996 ontstaan als Atelier waar gewerkt werd aan persoonlijke ontwikkeling en bewustwording door middel van persoonlijke gesprekken coaching, cursussen, lezingen en workshops. Velen vonden en vinden (verdieping) in geloofsbeleving.

In de loop der vele jaren werd het atelier ook bekend om de wel 650 verschillende tekstkaarten. Het atelier bood daarnaast voor bezoekers een expositie van unieke mandala tekeningen en boeken van Gera. Sinds de zorgboerderij gestart is, is het atelier ook in het gebruik genomen als deels zorgverblijf. Bezoekers kunnen nog steeds terecht voor de tekstkaarten, boeken, bezichtiging of geestelijke hulpverlening.

Wetenschappelijke (medische) kennis, kwantum fysica, innerlijke kennis van geestelijke zaken, natuurgeneeskunde, ervaringen uit allerlei geloofsstromingen evenals ervaringen door tijden heen en door mensen beleefd, kunnen bij elkaar gebracht, beter inzicht geven in wat er in de Bijbel is beschreven, wat daaruit is weggelaten, wat goed, maar ook niet goed is begrepen. Daarbij het intuïtieve woord en we brengen onmisbare waardevolle kennis in een helderder daglicht, waardoor inzicht groeit en het leven meer zin krijgt. Wetenschap en religie zijn wel degelijk bij elkaar te brengen. Gera heeft het vermogen om het geestelijke in het materiële te herkennen. Zodoende kan zij meehelpen een brug te slaan waardoor dieper inzicht  in verbanden, oorzaak en gevolg kan groeien.

Als natuurgeneeskundig therapeut en zielszorger vindt Gera het van groot belang om de innerlijke, geestelijke, mens aandacht te geven. Immers, als het inhoudelijk goed zit is ook de buitenkant sterker. De kwaliteit van materie wordt bepaald door de inhoud ervan. Geestkracht, innerlijke liefdevolle houding en overtuiging en met het hart beleefd geloof in de kracht van zuivere liefde bepalen uiteindelijk hoe je in het leven staat en wat je aankunt of als doel stelt.

Door de boeken van Jakob Lorber wordt het wezenlijk ware in de Bijbel, de veda’s, koran, of welk bijzonder boek ook, uitgelegd en wordt afgerekend met dogmatische visie, verkeerde uitleg, foute vertalingen, hokjesgeest enzovoort. Hierdoor is de mensheid een onschatbare waarde aan kennis rond doel, afkomst, essentie van wat leven is, wat leven geeft, kortom alle levensvragen gegeven door de enige echte zuivere Intelligentie God, de Liefde, Bron van leven. Door deze informatie worden samenhangen tussen oorzaak en gevolg tussen geest en materie, tussen lichaam, ziel en geest duidelijk en kunnen dus levenshouding, overtuiging en doelen worden bijgesteld waardoor beter omgegaan kan worden met ziekte, lijden in allerlei vorm, liefdeloosheid enzovoort. Hierdoor kan betere levenskwaliteit in privé en algemeen worden ervaren en zelfs ziekte overwonnen worden en kunnen misstanden verdwijnen… waar men ervoor kiest om te leven volgens de zuivere onbaatzuchtige Liefde. Verstand, materie is zeer beperkt en kan – al hoewel er zeer veel mogelijk is – nooit alles weten en overzien. Zolang wetenschap of een mens het geestelijke afwijst kan hij dit niet opmerken en dus ook niet gebruiken in zijn leven. Hij leeft dan eigenlijk maar de helft van wat er is en kan dan ook maar de helft van de waarheid zien in de dingen die er zijn. Laat staan dat hij begrijp, inzicht zou hebben van dat wat hij niet kent, niet ziet, niet ervaart. Het maakt hem tot een beperkt mens die dan overgeleverd is aan visie, drang in hemzelf, de ander of wat de wereld ervan vindt. Zo lijdt hij gebrek… en moet hij om zien te gaan met allerlei kwaad en ellende.

Het is de hoogste tijd dat de mens weer begrijpt wat de grote waarde is van wat de Levensbron in ons leven is en hoe Deze uitwerkt in ons leven als wij Deze maar de ruimte geven en proberen te versterken door de weg van de zuivere liefde zoveel mogelijk te gaan, tot ieders nut!

Gera wil de mens bijstaan in zijn proces middels de bijeenkomsten, persoonlijke begeleiding, de geschreven boeken, teksten en lezingen die aan te vragen zijn.

(Tot op heden verschenen boeken: Antwoord op vele vragen – Sleutels tot openbaringen – Help, er zit een spook in mijn hoofd – Orgaandonatie en -transplantatie geestelijk bezien. Aan andere boeken wordt gewerkt).

ZONDAGOCHTEND ONTMOETING

Vanwege corona zijn de ontmoetingen gestopt. Voor ieder die steun, uitleg, verdieping zoekt bij het ontmoeten van anderen die ook meer accent willen leggen op beleving van zingeving, spiritualiteit of voeding daarvan. Basis en leidraad is de Algemeen Oeroude Christelijke boodschap, die toch nog steeds aan de basis ligt van de algemene normen, waarden en gezond beleid. Het gaat hierbij om zoveel mogelijk liefhebben, dienstbaar zijn aan de medemens en het navolgen van Jezus Christus die dit volmaakt voorleefde. God is voor ons de eeuwig zuiverste Bron van alle leven, waar alles uit voortgekomen is en alles mogelijk is door de kracht van de Liefde. Gebondenheid aan rituelen of bepaald genootschap maakt dikwijls onvrij. Godsdienst, Liefde moeten ontdaan zijn van dogma’s en moeten. De kerk is in je hart. Daar zul je de stem die je leidt kunnen gewaarworden en.. volgen. De mens heeft als hoogste goed een vrije wil om het goede te doen of te laten. Het eerste zal hem goeds opleveren. Het laatste zal hem lijden brengen. Doel van de mensheid op onze aarde is om dit in te zien en te leren handelen naar onbaatzuchtigheid, God (in zichzelf en de ander) te kennen, te laten groeien en proberen te leven naar Zijn stem welke in ieders hart te horen is, als de mens dit wil. Welvaart zal er dan voor ieder kunnen zijn en het leven zal gemakkelijker zijn.

Veel belangrijke, goede zaken zijn bekend, maar veel is ook verkeerd aangeleerd, begrepen, onbekend, waardoor er onnodig leed is veroorzaakt en gegroeid. Het was en is de bedoeling dat de mens vrede en welvaart zowel in privé en in het groot ervaart. Kennis van het ware – dat altijd liefdevol en wijs is – moet dan wel goed begrepen worden en in liefde in de praktijk gebracht worden. Iets dat liefdevol en wijs is laat altijd vrij, respecteert altijd en dwingt nooit iets af op straffe van ziekte, ongeluk of hel. Hel is onwetendheid, egoïsme, hoogmoed en onwil om het goede te doen, of houvast aan verkeerde, dus liefdeloze moraal, rituelen zonder inhoud.

God (hoe je Deze ook noemt) is volmaakte Liefde en wil niet anders dan vrede en welvaart voor ieder. Er zijn vele wegen die naar dit welzijn leiden. Ieder zal zijn weg zoeken en gaan die bij hem past overeenkomstig het doel dat hij zich stelt, wat weer afhankelijk is van opvoeding, overtuiging over zichzelf, het leven of ook God.

Lijden, ziekte kan verminderen of zelfs stoppen of voorkomen worden bij goed begrip van belangrijke ook of juist geestelijke dingen en betekenissen van allerlei hoedanigheden en gebeurtenissen die horen bij het mensenleven. Het amper meer inzicht hebben in geestelijke dingen zorgt voor niet complete kennis, waardoor veel belangrijke dingen verkeerd begrepen en gekozen worden. Dikwijls wordt er aan voorbij gegaan, of worden waardevolle zaken, of steungevers weggeschoven omdat zij betrokkene pijn hebben gegeven. Vast niet met opzet, maar dikwijls vanuit onmacht en onwetendheid.

Oude waarheden zijn niet minder waar dan toen en nog steeds actueel. Maar, de waar- de, de wáárheid erin moet weer ontdekt worden! Zeker in deze ingewikkelde tijd waar liefde en vrijheid lijken te verdwijnen. De uiterlijke materiële kant van het leven is één, maar de geestelijke is er ook nog en zal sterker worden omdat Liefde een eeuwige kracht is en de liefdeloosheid – hoe aanwezig ook – nooit het laatste woord heeft! Mensen zullen met elkaar als zij liefdevolle respectvolle keuzen maken altijd nog een geweldige wereld met oneindige mogelijkheden en eeuwige groei kunnen bouwen. Liefde is dan hun bron, kracht en doel.

Kijk ook eens op de website uitlegvoorjou onderaan deze pagina voor bewustwording en wetenswaardigheden, vragen en antwoorden op gebied van bewustwording en spiritualiteit.

LEZINGEN

Gera heeft vele lezingen op verschillende locaties in Nederland op haar naam staan.

U kan lezingen aanvragen voor uw groep op locatie, of bij Inner-Art. Enkele onderwerpen: bijna doodervaringen, betekenis van het huwelijk, leven na dit leven, wezen van engelen, wie, wat en waar is God, doel van het bestaan, zin van ziek zijn, gevaar van contact met de geestelijke wereld, Gods geestelijke wereld, 7 levensfasen van mens, wereld en mensheid, orgaantransplantatie, orthomoleculaire voeding, wie is Jezus Christus, zin van Kerst, zin van Pasen, geestelijke betekenis van voeding enzovoort.